Atış Poligonu Ses Yalıtımı

Atış Poligonu ses yalıtımı, silah atış çalışması yapılırken şiddetli sesler çıkar bu sesleri engellemek amacıyla ses yalıtım yapılmaktadır. Seslerin içerde yankılanmaması için ve çıkan sesin en alt seviyeye indirilmesi için ses izolasyon malzemeleri veya ses yalıtım panelleri kullanmamız gerekmektedir.

ATEŞ POLİGONU SES İZOLASYONU
ATEŞ POLİGONU SES YALITIM DÜZENLEMELERİ

Atış Poligonu Ses Yalıtımı

İzole edilen ortamlarda yankı ve gürültü en az seviyeye indirilmektedir. Sesin ortamdan dışarıya çıkışını engellemek için sesi taşıyan tüm duvar ve alanların bariyerli süngerler ile kaplanması gerekmektedir. Atış Poligonlarında yapılacak ses yalıtımı uygulamalarını iki şekilde inceleyebiliriz. Birincisi dışarıya giden sesleri geçiş kaybına uğratıp izolasyonunu sağlamak. İkincisi silah atışı olan poligonda yüksek seviyede ses çarpışması sonucu oluşan yankıyı engellemek amaçlı uygulamalar geliştirmektir.

ATEŞ POLİGONU SES YALITIMI
ATEŞ POLİGONU SES İZOLASYONU

Sesin ortamdan dışarıya çıkışını engellemek için sesi taşıyan tüm duvar ve alanların bariyerli süngerler ile kaplanması gerekmektedir. Bu şekilde malzeme kaplandıktan sonra yüzey alçıpan ile kapatılır ve en üst yüzeye de yankı yalıtımı için uygulama başlar. Açık gözenekli akustik sünger dediğimiz yanmaz özellikte olan farklı desenleri bulunan ürünler yankı yalıtımı ve ses yutumu konusunda harika performans sağlarlar. Alçıpan çekilmese dahi bariyerli ürünün üst yüzeyine lamine edilebilmektedir.

DÖŞEMELİK SÜNGERDE KAMPANYA